• Изготвяне на Годишен Финансов отчет
   • Изготвяне на Годишни данъчни декларации
   • Изготвяне на Справки за статистиката
   • Заверяване на отчети от дипломиран експерт счетоводител - само с предварителна уговорка (не става от днеска да утре както се казва)
   • Консолидация на отчети