• Обработка на документи за съставяне на отчети и справки
      • Подготвяне на документи за проверки на пред НАП, НОИ, инспекция по труда и други